Mindfulness training

Inhoud

‘Je kunt de golven van het leven niet tegenhouden, maar je kunt wel leren surfen’

Deze wijze en hoopvolle woorden las ik voor het eerst in het boek ‘Stilzitten als een kikker’, geschreven door Eline Snel. Eline Snel heeft mindfulness trainingen – ook wel aandacht trainingen of stressreductie trainingen genoemd – ontwikkeld voor kinderen en jongeren aan de hand van het achtweekse programma Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) van de grondlegger van mindfulness, Jon Kabat-Zinn. Inmiddels is de Methode Eline Snel een van de meest gebruikte methodes wereldwijd voor mindfulness voor kinderen en jongeren.

Gedurende de mindfulness training die acht tot tien weken duurt, worden kinderen en jongeren getraind in het leren aandachtig zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat ze leren ‘helemaal wakker en aanwezig te zijn in dit moment’, waardoor bewustwording ontstaat. Vanuit daar kunnen ze bewuste keuzes maken, in plaats van handelen op de automatische piloot. Deze vaardigheid gun ik iedereen. Je hoeft voor deze training geen ‘probleem’ te hebben. Interesse in de materie en wat aandacht is genoeg!

Tijdens de mindfulness training komt aan bod:

 • het ontwikkelen van meer rust in hoofd en lijf
 • het verhogen van de concentratie
 • het vertrouwd raken met de binnenwereld (gevoelens en gedachten) en daar beter mee om te gaan
 • het controleren van impulsief gedrag
 • aardig zijn voor jezelf en voor een ander
 • omgaan met examenstress (jongerentraining)
 • oefenen met effectieve manieren van communiceren (jongerentraining)

Kinderen en jongeren leren tijdens de mindfulness training:

 • Het vermogen om geest en lichaam tot rust te brengen. Met een kalme geest en ontspannen lichaam kun je bijvoorbeeld beter leren en slapen.
 • Concentreren. En merken als ze dit niet doen. Door regelmatig te stoppen met doorgaan en te ‘zitten met de aandacht van een kikker’ leren kinderen en jongeren snel te schakelen tussen ‘doen’ en ‘niet doen’. Merken wanneer je afgeleid bent en weten hoe je terug kunt keren is de basis van elke concentratie.
 • Het geheugen te verbeteren. Door de aandacht te richten op wat je NU doet (via concentratie) dringen dingen beter door en kun je je beter herinneren wat je geleerd hebt.
 • Benoemen en begrijpen van emoties en gedachteprocessen, zoals angst, woede, verdriet en piekeren. Door emoties en gedachten te accepteren en er ruimte voor te maken ontstaat een kleine afstand. Precies genoeg om niet meegesleept te worden door die gevoelens of ze te negeren. Hierdoor ontstaan rust en harmonie.
 • Aanwezig te zijn in het NU. Ook als er spannende dingen te wachten staan of als er nare dingen gebeurd zijn. NU is het oké. Het leert kinderen en jongeren minder in het verleden of de toekomst te zijn met hun gedachten. Maar in dit moment.
 • Zelfvertrouwen te hebben, door het leren loslaten van oordelen over de eigen gedachten en emoties. Je niet vereenzelvigen met wat je denkt en voelt. En door een open en niet-oordelende houding van de trainer, leerkracht of ouder.
 • Aardiger zijn voor zichzelf en anderen. Begrip voor eigen standpunten of kwetsbaarheden en die van anderen neemt toe. Het afwijzen van gevoelens of standpunten neemt af. Door compassie en oefenen in aardig zijn merken kinderen en jongeren hoe groot de waarde van mildheid is. Door bewustwording van deze kwaliteit neemt pestgedrag af. En de acceptatie van verschillen neemt toe.

Er is wetenschappelijk onderzoek verricht naar het effect van mindfulness trainingen bij volwassenen. De resultaten zijn zeer positief. Onderzoek naar het effect bij kinderen en jongeren is volop in beweging. Vooralsnog blijken de effecten overeen te komen:

 • verhoging van de concentratie (betere leerprestaties)
 • executieve functies nemen toe
 • toenemende vaardigheid om met emoties, frustraties, pijn en stress om te gaan
 • langdurige en waarneembare afname van klachten zoals vermoeidheid, stress, ziekteverzuim, piekeren en slapeloosheid
 • opvallende toename in de mogelijkheid tot ontspanning van lichaam en geest
 • meer energie, balans en plezier in het leven
 • meer verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de leefomgeving

Meer informatie over hoe alles in zijn werk gaat rondom de training is te vinden bij Werkwijze.

Ook een individueel coachtraject of een Strong Kids training (faalangstreductie, ontwikkeling van sociale vaardigheid en weerbaarheid) kan passend zijn voor datgene waarbij een steuntje in de rug gebruikt kan worden. En zoals hierboven al benoemd: voor het volgen van een mindfulness training hoef je geen ‘probleem’ te hebben. Ik denk dat een kennismaking met het gedachtengoed van Eline Snel en Jon Kabat-Zinn voor ieder kind, jongere én volwassene heel waardevol kan zijn!
Neem gerust contact op voor meer informatie.

Werkwijze

 • Het eerste contact vindt meestal plaats via de mail en/ of telefoon. Er is ruimte voor het stellen van vragen en om even van gedachten te wisselen.
 • Vervolgens maken we een afspraak voor een intake- / kennismakingsgesprek. Bij kinderen en jongeren tot 16 jaar worden ouder(s) en kind/ jongere samen uitgenodigd voor het intakegesprek. Jongeren van 16 jaar en ouder mogen zelf bepalen of zij hun ouders willen meenemen naar het intakegesprek. Soms voer ik een deel van het intakegesprek alleen met het kind of de jongere. Tijdens dit eerste gesprek maken we nader kennis met elkaar, bespreken we samen de reden van aanmelding en geef ik meer informatie over de gang van zaken rond de training.
 • Wanneer er besloten wordt tot deelname aan de training, volgen nu de wekelijkse lessen op een van tevoren afgesproken dag en tijdstip.
 • De training wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Net als bij het intakegesprek worden kinderen en jongeren tot 16 jaar hiervoor samen met hun ouder(s) uitgenodigd. Jongeren van 16 jaar en ouder mogen zelf bepalen of zij hun ouders willen meenemen naar het evaluatiegesprek. Tijdens dit afsluitende gesprek blikken we terug op wat er besproken is in het intakegesprek, onderzoeken we wat de training gebracht heeft en wat de eventuele wensen en mogelijkheden voor de toekomst zijn.


Extra informatie:

 • Een mindfulness training volgens de Methode Eline Snel kan zowel individueel als in groepsverband gevolgd worden.
 • De groep bestaat uit minimaal vier deelnemers en maximaal acht deelnemers.
 • De groepsindeling wordt afgestemd op leeftijd, beschikbaarheid en volgorde van inschrijving.
 • Ouders zijn niet aanwezig bij de lessen. Ouders van deelnemers aan de kindertraining krijgen na elke les via de mail een ouderbrief met informatie over het behandelde thema en tips voor thuis.
 • Het boek ‘Stilzitten als een kikker’ van Eline Snel sluit aan bij de kindertraining. Ouders wordt verzocht dit aan te schaffen. Bij dit boek horen audiobestanden waarmee thuis geoefend kan worden. Ook is het fijn als ouders meelezen over de thema’s die in de lessen behandeld worden.
 • Het boek ‘Ruimte geven en dichtbij zijn’ van Eline Snel sluit aan bij de jongerentraining. Het is fijn als ouders dit aanschaffen en lezen over wat er aan bod komt tijdens de lessen. Bij dit boek zitten audiobestanden voor ouders. De jongeren krijgen hun eigen audiobestanden na de eerste les van de training.
 • Bij een mindfulness training train je je ‘aandachtspier’. Elke week worden er ‘Tips voor thuis’ meegegeven. Oefening baart kunst!
 • Voor alle deelnemers aan de mindfulness trainingen is het mogelijk om na de afgeronde training losse terugkom-lessen (opkikkertjes) te volgen. Dit kan zowel individueel als in groepsverband.

Tijden en locatie

Groepstraining kinderen 8 – 12 jaar (groep 5 t/m 8)
 • De groepstraining voor kinderen bestaat uit acht wekelijkse lessen van 50 – 60 minuten.
 • Een groep bestaat uit minimaal vier deelnemers.
 • Bij voldoende aanmeldingen kan een training starten.
 • De schoolvakanties van regio midden worden aangehouden.
Groepstraining jongeren 12 – 19 jaar (voortgezet onderwijs)
 • De groepstraining voor jongeren bestaat uit tien wekelijkse lessen van 60 – 75 minuten.
 • Een groep bestaat uit minimaal vier deelnemers.
 • Bij voldoende aanmeldingen kan een training starten.
 • De schoolvakanties van regio midden worden aangehouden.
Individuele trainingen
 • Een individuele training voor kinderen bestaat uit acht wekelijkse lessen van 45 minuten.
 • Een individuele training voor jongeren bestaat uit tien wekelijkse lessen van 50 minuten.
 • Een individuele training kan op elk moment in het schooljaar starten, mits er ruimte is in de agenda.
 • Een individuele training kan ook tijdens schooltijd gevolgd worden, mits de school hier toestemming voor geeft.
 • De schoolvakanties van regio midden worden aangehouden.
Locatie

De gesprekken en lessen vinden plaats bij mij thuis in Breukelen of in een ruimte in het bijgebouw van de Pauluskerk te Breukelen (ingang Willink van Collenstraat) of het Bonifatiushuis te Breukelen (Kerkplein 18).

Tarieven

Eerste contact via mail en telefoon:
Intake met deelname aan training:
Intake zonder deelname aan training:
Groepstraining voor kinderen:
Individuele training voor kinderen:
Groepstraining voor jongeren:
Individuele training voor jongeren:
Groepsopkikker:
Individuele opkikker:
vrijblijvend
vrijblijvend
75 euro (inclusief 21% BTW)
250 euro (inclusief 21% BTW)
500 euro (inclusief 21% BTW)
350 euro (inclusief 21% BTW)
700 euro (inclusief 21% BTW)
20 euro  (inclusief 21% BTW)
75 euro  (inclusief 21% BTW) 

 

Eerste contact via mail en telefoon: vrijblijvend
Intake met deelname aan training: vrijblijvend
Intake zonder deelname aan training: 75 euro (inclusief 21% BTW)
Groepstraining voor kinderen: 250 euro (inclusief 21% BTW)
Individuele training voor kinderen: 500 euro (inclusief 21% BTW)
Groepstraining voor jongeren: 350 euro (inclusief 21% BTW)
Individuele training voor jongeren: 700 euro (inclusief 21% BTW)
Groepsopkikker: 20 euro (inclusief 21% BTW)
Individuele opkikker: 75 euro (inclusief 21% BTW)

Neem voor vragen gerust contact op