Coaching

Voor wie:

Kinderen en jongeren vanaf 8 jaar kunnen bij mij terecht voor een individueel coachtraject, op maat gemaakt. Graag bied ik een steuntje in de rug wanneer er sprake is van bijvoorbeeld:

 • faalangst of angst
 • toets- of examenvrees
 • boosheid, frustratie of woedeaanvallen
 • verdriet of veel piekeren
 • moeite met emoties uiten
 • onzekerheid, verlegenheid of perfectionisme
 • onrust in hoofd en lichaam
 • moeite met (in)slapen
 • pestgedrag of gepest worden
 • ingrijpende situatie zoals een scheiding, ziekte of overlijden van een dierbare
 • buikpijn of hoofdpijn zonder lichamelijke oorzaak

Samen met het kind of de jongere ga ik op zoek naar de veranderwens, de eigen krachtbronnen en de nodige stappen in de richting van het gewenste doel.

Ook een mindfulness training (aandacht training / stressreductie training) of een Strong Kids training (faalangstreductie, ontwikkeling van sociale vaardigheid en weerbaarheid) kan passend zijn voor datgene waarbij een steuntje in de rug gebruikt kan worden. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Vanaf januari 2024 kunnen jongeren (vanaf 12 jaar, voortgezet onderwijs) bij mij terecht voor een individueel coachtraject.

Werkwijze:

 • Het eerste contact vindt meestal plaats via de mail en/ of telefoon. Er is ruimte voor het stellen van vragen en om even van gedachten te wisselen.
 • Vervolgens maken we een afspraak voor een intake- / kennismakingsgesprek. Voorafgaand aan dit gesprek stuur ik een formulier met vragen via de mail toe, dat ik enkele dagen voor de afspraak graag ingevuld retour zie. Bij kinderen en jongeren tot 16 jaar worden ouders en kind/ jongere samen uitgenodigd voor het intakegesprek. Voor het coachtraject is toestemming nodig van beide gezagdragende ouders, ook als zij gescheiden zijn. Jongeren van 16 jaar en ouder hebben wettelijk geen toestemming van ouders nodig om een coachtraject aan te gaan. Zij mogen daarom ook zelf bepalen of zij hun ouders willen meenemen naar het intakegesprek. Ik zal met jongeren van 16 jaar en ouder bespreken of zij hun ouders willen betrekken bij het traject en zo ja, tot hoever.
 • Indien alle partijen voldoende vertrouwen hebben in een samenwerking, volgen er nu individuele sessies met het kind of de jongere. Een sessie duurt een uur. Gemiddeld zijn er vijf sessies nodig om weer verder te kunnen. Soms echter is een korter traject of juist langer traject passender. In de laatste minuten van elke sessie is een korte terugkoppeling aan de ouder(s) mogelijk. Ook kan er na bijvoorbeeld drie sessies een wat langer evaluatiemoment ingepland worden om vanuit daar te kijken hoe we nu verder gaan.
  Een individueel coachtraject is maatwerk; er is veel mogelijk!
 • Aan het eind van de laatste sessie blikken we terug op wat er veranderd is ten opzichte van het eerste contact en welke inzichten er meegenomen kunnen worden de toekomst in. Na het afsluiten van het traject is het mogelijk een kort verslag op schrift aan te vragen.

 

N. B. Vanaf januari 2024 kunnen jongeren (voortgezet onderwijs) bij mij terecht voor een individueel coachtraject.

Tarieven:

Eerste contact via mail en telefoon:
Intakegesprek:
Individuele sessie van 60 minuten:
Schriftelijk eindverslag:
vrijblijvend
75 euro (inclusief 21% BTW)
75 euro (inclusief 21% BTW)
50 euro (inclusief 21% BTW)
Eerste contact via mail en telefoon: vrijblijvend
Intakegesprek: 75 euro (inclusief 21% BTW)
Individuele sessie van 60 minuten: 75 euro (inclusief 21% BTW)
Schriftelijk eindverslag: 50 euro (inclusief 21% BTW) 

Tijden en locatie:

De gesprekken en sessies kunnen zowel tijdens schooltijd als na schooltijd plaatsvinden bij mij thuis in Breukelen of in een ruimte in het bijgebouw van de Pauluskerk te Breukelen (ingang Willink van Collenstraat) of het Bonifatiushuis te Breukelen (Kerkplein 18).

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen