Elske Krijnen

Elske Krijnen

Het begin
Al meer dan twintig jaar werk ik met kinderen en jongeren. Vanuit mijn liefde voor muziek startte ik als vakleerkracht muziek en viooldocent. Nog altijd heb ik een eigen vioollespraktijk en speel ik met veel plezier viool in verschillende orkesten en ensembles met uiteenlopende muziekstijlen. Gaandeweg mijn muzikale loopbaan raakte ik meer en meer geboeid door de mens áchter de muziek. Wat houd je bezig? Waar krijg je energie van? Waar loop je wel eens tegenaan en hoe ga je daarmee om? Vanuit oprechte interesse stel ik dergelijke vragen aan de kinderen, jongeren en volwassenen die ik ontmoet. Wanneer de sfeer veilig en open is, kunnen waardevolle gesprekken ontstaan met ruimte voor een lach en een traan.

Wens
In mijn werk als coach en trainer wil ik iedereen graag een veilige plek bieden, waar je jezelf kan en mag zijn. Waar ruimte is om te ontdekken, te experimenteren en te leren vanuit een open, nieuwsgierige houding. Hierdoor kan verandering, ontwikkeling en groei van binnenuit ontstaan. Indien gewenst en binnen mijn mogelijkheden, reik ik je graag handvatten aan waarmee je hoofd kan bieden aan datgene waar je soms tegenaan loopt in het leven.
Ik wens je toe dat je met vertrouwen in eigen kunnen vol verwachting de toekomst tegemoet zal gaan, waarbij je je zal blijven verwonderen over jezelf en de wereld om je heen! 

Mindfulness
In 2017 was ik zelf op zoek naar handvatten om beter om te kunnen gaan met stressgevoelens en piekergedachten. Ik kwam in aanraking met mindfulness; het beoefenen van vriendelijke, bewuste aandacht op dit moment. Er ging een wereld voor me open. Geen zweverig gedoe, maar praktische oefeningen die direct toepasbaar zijn in het dagelijks leven.
Graag wilde ik deze voor mij zo waardevolle inzichten aan anderen doorgeven, te beginnen met mijn eigen kinderen. Mijn trainer wees me op het boek ‘Stilzitten als een kikker’ (mindfulness voor kinderen en hun ouders) van Eline Snel. Ik werd meteen gegrepen door haar gedachtengoed en toen de toegankelijke oefeningen ook thuis hun vruchten afwierpen, heb ik me bij de Academie voor Mindful Teaching laten opleiden tot mindfulness trainer voor kinderen en jongeren. Sinds 2019 geef ik aan deze doelgroep mindfulness trainingen; ook wel aandacht- of stressreductie trainingen genoemd.
Tijdens de Corona pandemie volgde ik bij SeeTrue de opleiding tot mindfulnesstrainer voor volwassenen, zodat ik ook hen kennis kan laten maken met de kracht van mindfulness.

Kind- en jeugdcoach
Om kinderen en jongeren een nog steviger steuntje in de rug te kunnen bieden op momenten dat ze dat nodig hebben, ben ik in 2021 de schoolbanken ingegaan bij BGL & partners voor de opleiding tot kinder- en jongerencoach. Als kind- en jeugdcoach werk ik oplossingsgericht; de focus ligt op de aanwezigheid van een oplossing voor datgene waar het kind, de jongere en zijn omgeving mee worstelt, in plaats van op de afwezigheid van het probleem. Tijdens de sessies die uit spel, gesprek en oefeningen bestaan, stel ik altijd mijn lievelingsvraag ‘Wat gaat er beter?’. Oplossingsgericht coachen is echter (net als de beoefening van mindfulness) iets anders dan ‘positief denken’ of een ‘quick fix’. De oplossing komt uit het kind of de jongere zelf; er is verandering, ontwikkeling en groei van binnenuit. Graag begeleid ik kinderen, jongeren en hun omgeving in het proces van het onderzoeken van de veranderwens, het (her)ontdekken van de eigen krachtbronnen en het zetten van stappen in de richting van het gewenste doel. Tijdens de sessies maak ik dankbaar gebruik van mijn achtergrond in muziek, mindfulness en onderwijs.

Strong Kids
Vooral tijdens mijn muzikale loopbaan heb ik ervaren hoe het is te moeten presteren onder druk. Gevoelens van faalangst met de bijbehorende storende gedachten zijn mij niet vreemd. Gelukkig weet ik hier inmiddels veel beter mee om te gaan. Zenuwachtige gevoelens dienen zich nog altijd aan, maar ik schrik er niet meer zo van. Ik laat me er niet langer door meeslepen en ben in staat mezelf te kalmeren.
Om kinderen en jongeren te kunnen helpen die ook met faalangstige gevoelens en gedachten te kampen hebben, heb ik de opleiding tot Strong Kids trainer gedaan. De Strong Kids training is een training die zich richt op faalangstreductie en eveneens op de ontwikkeling van sociale vaardigheden en weerbaarheid.

Elske Krijnen

Mindfulness
In 2017 was ik zelf op zoek naar handvatten om beter om te kunnen gaan met stressgevoelens en piekergedachten. Ik kwam in aanraking met mindfulness; het beoefenen van vriendelijke, bewuste aandacht op dit moment. Er ging een wereld voor me open. Geen zweverig gedoe, maar praktische oefeningen die direct toepasbaar zijn in het dagelijks leven.
Graag wilde ik deze voor mij zo waardevolle inzichten aan anderen doorgeven, te beginnen met mijn eigen kinderen. Mijn trainer wees me op het boek ‘Stilzitten als een kikker’ (mindfulness voor kinderen en hun ouders) van Eline Snel. Ik werd meteen gegrepen door haar gedachtengoed en toen de toegankelijke oefeningen ook thuis hun vruchten afwierpen, heb ik me bij de Academie voor Mindful Teaching laten opleiden tot mindfulness trainer voor kinderen en jongeren. Sinds 2019 geef ik aan deze doelgroep mindfulness trainingen; ook wel aandacht- of stressreductie trainingen genoemd.
Tijdens de Corona pandemie volgde ik bij SeeTrue de opleiding tot mindfulnesstrainer voor volwassenen, zodat ik ook hen kennis kan laten maken met de kracht van mindfulness.

Kind- en jeugdcoach
Om kinderen en jongeren een nog steviger steuntje in de rug te kunnen bieden op momenten dat ze dat nodig hebben, ben ik in 2021 de schoolbanken ingegaan bij BGL & partners voor de opleiding tot kinder- en jongerencoach. Als kind- en jeugdcoach werk ik oplossingsgericht; de focus ligt op de aanwezigheid van een oplossing voor datgene waar het kind, de jongere en zijn omgeving mee worstelt, in plaats van op de afwezigheid van het probleem. Tijdens de sessies die uit spel, gesprek en oefeningen bestaan, stel ik altijd mijn lievelingsvraag ‘Wat gaat er beter?’. Oplossingsgericht coachen is echter (net als de beoefening van mindfulness) iets anders dan ‘positief denken’ of een ‘quick fix’. De oplossing komt uit het kind of de jongere zelf; er is verandering, ontwikkeling en groei van binnenuit. Graag begeleid ik kinderen, jongeren en hun omgeving in het proces van het onderzoeken van de veranderwens, het (her)ontdekken van de eigen krachtbronnen en het zetten van stappen in de richting van het gewenste doel. Tijdens de sessies maak ik dankbaar gebruik van mijn achtergrond in muziek, mindfulness en onderwijs.

Strong Kids
Vooral tijdens mijn muzikale loopbaan heb ik ervaren hoe het is te moeten presteren onder druk. Gevoelens van faalangst met de bijbehorende storende gedachten zijn mij niet vreemd. Gelukkig weet ik hier inmiddels veel beter mee om te gaan. Zenuwachtige gevoelens dienen zich nog altijd aan, maar ik schrik er niet meer zo van. Ik laat me er niet langer door meeslepen en ben in staat mezelf te kalmeren.
Om kinderen en jongeren te kunnen helpen die ook met faalangstige gevoelens en gedachten te kampen hebben, heb ik de opleiding tot Strong Kids trainer gedaan. De Strong Kids training is een training die zich richt op faalangstreductie en eveneens op de ontwikkeling van sociale vaardigheden en weerbaarheid.

Heeft u of heb jij interesse in een coachtraject, een mindfulness – of Strong Kids training?
Neem gerust contact met me op!